top of page

WETENSCHAPPEN - WISKUNDE

godsdienst

LO

Nederlands

Engels

Frans

Duits

geschiedenis

esthetica

seminarie

wiskunde

wetenschappelijk werk

informaticawetenschappen

biologie

chemie

fysica

aardrijkskunde

2
2
4
2
3
1*
2
1
1
6/8
0
0
2
2
2
2
32
33*
2
2
4
2
3
1*
2
1
0
6/8
1
1
2
2
2
1
32
33*

* Als je voor 8u wiskunde kiest, vervalt Duits.

* Als je voor 8u wiskunde kiest, heb je 33 lesuren.

bottom of page