top of page

LATIJN - WISKUNDE

godsdienst

LO

Nederlands

Engels

Frans

Duits

aardrijkskunde

geschiedenis

esthetica

seminarie

Latijn

wiskunde

informaticawetenschappen

biologie 

chemie

fysica

2
2
4
2
3
1*
1
2
1
0
4
6/8
0
1
2
1
32
33*
2
2
4
2
3
0
1
2
1
1*
4
6/8
1
1
1
1
32
33*

* Als je voor 8u wiskunde kiest, vervalt Duits.

* Als je voor 8u wiskunde kiest, vervalt seminarie.

* Als je voor 8u wiskunde kiest, heb je 33 lesuren.

bottom of page