top of page

LATIJN - WETENSCHAPPEN

godsdienst

LO

Nederlands

Engels

Frans

Duits

geschiedenis

esthetica

seminarie

Latijn

wiskunde

biologie

chemie

fysica

aardrijkskunde

2
2
4
2
3
1*
2
1
0
4
4/6
1
2
2
2
32
33*
2
2
4
2
3
0
2
1
1*
4
4/6
2
2
2
1
32
33*

* Als je voor 6u wiskunde kiest, vervalt Duits.

* Als je voor 6u wiskunde kiest, vervalt seminarie.

* Als je voor 6u wiskunde kiest, heb je 33 lesuren.

bottom of page