top of page

LATIJN - MODERNE TALEN

godsdienst

LO

wiskunde

natuurwetenschappen

aardrijkskunde

geschiedenis

esthetica

menswetenschappen

seminarie

Engels

Frans

Duits

Nederlands

Latijn

2
2
3
2
1
2
1
0
1
3
4
3
4
4
32
2
2
3
2
1
2
1
1
1
3
4
2
4
4
32
bottom of page