Studieaanbod

Tweede en derde graad

Onze school heeft een aso-bovenbouw met twee graden.
Voor de eerste graad kan je in het Sint- Bernardusinstituut terecht.

Welke studierichting past bij jou?

Economische wetenschappen

iets voor jou?

Alle aspecten van het economisch handelen van de mens worden onder de loep genomen. Je zoekt de antwoorden op vragen als: Hoe zit een onderneming in elkaar? Welke spelregels worden gehanteerd? Wie bepaalt het loon? Wat zijn de
verschillen tussen grote en kleine  ondernemingen?
Wat zijn de verschillen tussen nationale en internationale handel?

Latijn

iets voor jou?

Je leest authentieke teksten van auteurs uit de oudheid. De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid.
Het deel grammatica maakt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten en de achterliggende cultuur. Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt. De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur blijft. Latijn studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend te denken. Bovendien is het een goede oefening
om vreemde talen aan te leren.

Moderne Talen

iets voor jou?

Talenkennis is en blijft enorm belangrijk. Zowel voor je verdere studie als in je beroepsleven zijn Frans, Engels en Duits onmisbaar. In deze studierichting word je aangezet om vreemde talen te leren en kennis te maken met andere culturen. De basisvaardigheden (lezen, schrijven, spreken, luisteren) worden grondig ingeoefend en je leert creatief en genuanceerd om te gaan met woordenschat en grammatica. Je leert dus vlot te communiceren en maakt kennis met anderstalige literatuur.

Natuur-wetenschappen

iets voor jou?

We bieden je een flink pakket exacte wetenschappen aan: biologie, chemie en fysica. Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert de natuurverschijnselen verklaren. Je experimenteert zelf en gaat op onderzoek uit. Je zoekt naar oplossingen voor problemen en je probeert verklaringen te vinden voor wetenschappelijke fenomenen. We focussen op competentieontwikkeling: kritisch en creatief denken, nauwkeurig werken, verbanden leggen,
observeren, structureren, experimenteren, rapporteren en zelfstandig werken komen allemaal aan bod.

Onze keuzes:

Voor elke richting is een informatiefiche ter beschikking als je erop gaat staan.

Logische overgangen

Mits een inhaalbeweging in bepaalde vakken zijn andere overgangen ook mogelijk.