Historiek

De ooit statige villa’s en het vele groen van het Duinenpark zijn grotendeels verdwenen, en het oorspronkelijke kloostergebouw is op vandaag een centrum voor begeleid wonen. Wat hier in 1893 klein en bescheiden begon, groeide en veranderde in de loop van de 20ste eeuw tot een beroepsschool en een bisschoppelijk lyceum voor meisjes.

In 1956 biedt de vleugel aan de Nestor de Tièrestraat onderdak aan het lyceum, en in 1960 komt er een verbindingsvleugel naar het kloostergedeelte. In die nieuwe vleugel komen de les- en praktijklokalen van de beroepsschool.

Het vormen van een scholengemeenschap aan de Oostkust is de aanleiding om de beroepsschool naar Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt in Heist over te hevelen. De vrijgekomen lokalen worden voor het lyceum heringericht als wetenschappelijke vaklokalen en labo’s, en onder de klassen komt een eetzaal waar eerder een open fietsenberging was.

Boven de gymnastiekzaal trekt men in 1964 enkele bijkomende klaslokalen op. Die gymnastiekzaal zal door de komst van het gemengd onderwijs verdwijnen, want dan dringen gescheiden kleedkamers zich stilaan op…

… en sedert 1983 staat, op een steenworp van de school, aan de overzijde van het Duinenpark een moderne en voor vele activiteiten uitgeruste sportzaal. Eronder bevindt zich een ruime fietsenkelder waar de leerlingen hun tweewielers veilig kunnen stallen. De gymnastiekzaal van weleer is sedertdien de studiezaal van het lyceum, waar de parketvloer nog herinnert aan vervlogen lessen lichamelijke opvoeding.