De vijf pijlers

Dit is SIJO. Hier staan we voor.

Aangezien wij een aso-school zijn, willen we vooral focussen op het benutten van leerkansen in een krachtige leeromgeving. Om goed voorbereid aan het hoger onderwijs te kunnen starten, moeten leerlingen inzicht hebben in hun eigen sterkes en zwaktes. We begeleiden de leerlingen in hun keuzes naar de derde graad en het hoger onderwijs toe. Wij beseffen dat dit geen evidentie is en dat niet alleen het cognitieve een garantie is voor succes is. Voldoende zelfvertrouwen is dan ook een must. Daarom werkt de school aan een zorgbeleid om leerlingen ten volle op weg te helpen. Leren beperkt zich niet tot de lessen en de school, maar moet een blijvende levenshouding zijn. Dit impliceert een actieve kritische houding ten aanzien van de media die hen omringen.

Wij zetten in op de toekomst van onze leerlingen. Dit is echter niet mogelijk zonder solidariteit en verantwoordelijkheidszin. Een toekomst bouw je namelijk niet alleen op, maar samen met anderen. Samenleven betekent zorg voor elkaar, solidariteit met de eigen omgeving, maar ook met de wereld. Zelf verantwoordelijkheid opnemen beschouwen we als een essentiële voorwaarde. We moedigen onze leerlingen aan tot het nemen van verantwoordelijkheid via diverse acties.

Respect betekent eerst en vooral respect hebben voor jezelf. Wie immers geen respect voor zichzelf heeft, kan dat onmogelijk opbrengen voor een ander. Respect voor jezelf vertrekt vanuit het zelfbeeld. Wij willen leerlingen een inzicht bijbrengen door hen bewust te laten nadenken over hun lichamelijke en mentale gezondheid. We gaan ervan uit dat het voortdurend promoten van een gezonde levensstijl met voldoende lichaamsbeweging op termijn vruchten afwerpt. Wie ben ik en waar sta ik ten opzichte van de groep? Van hieruit willen we respect verder opentrekken naar de ander en de omgeving, zowel lokaal als mondiaal. Aandacht voor duurzaamheidsvraagstukken is dus zeker op zijn plaats.

Een zelfbeeld ontwikkelen willen we realiseren vanuit onze christelijk geïnspireerde visie. Als open school streven we ernaar om aan elke leerling de kans te bieden om zijn of haar eigen zingeving te laten ontdekken. Dit gebeurt enerzijds in de lessen godsdienst, in de omgang met elkaar en wordt ook beleefd tijdens de vieringen. Anderzijds laten we de leerlingen ook kennismaken met andere overtuigingen en levensbeschouwingen. Aandacht voor cultuur en filosofie tijdens de lessen en excursies past dan ook in dit kader.

Dit is de voedingsbodem van onze aanpak. Wie graag naar school gaat, is meer gemotiveerd en behaalt dus ook betere resultaten. Hierin past ten eerste de participatie van de leerlingen aan het schoolgebeuren. Door de kleinschaligheid van onze school kunnen leerlingen makkelijk de stap zetten naar leerkrachten en directie. Ook een CLB-medewerker is op vaste momenten beschikbaar voor de leerlingen. Een school is bovendien geen eiland, maar ingebed in een maatschappelijke omgeving, waarmee we voortdurend in contact treden aan de hand van oudercontacten en sprekers. Wij beseffen dat wij als school niets van dit alles kunnen bereiken zonder de actieve steun van leerlingen en ouders. Op die manier proberen we tradities van de Zusters, kwalitatief onderwijs voor iedereen, verder te laten leven in de 21ste eeuw.

SIJO groepsfoto