hulpmateriaal bij de studie

 

Vergilius: Aeneis

 

            Aeneis VI 724-751: grammaticale ontledingsvragen

 

 

 

Seneca: Medea

           

            opdrachten groepswerk algemeen