HET 6de JAAR

 

Wat je in dit jaar mag verwachten:

 

 

     Het eerste trimester wordt volledig gewijd aan het retorische. We worden ingewijd in tal van geheimen van de klassieke retoriek aan de hand van teksten van Cicero, Tacitus, Quintilianus. We lezen fragmenten uit een aantal bekende redevoeringen van Cicero: de Eerste Catilinarische redevoering, de Pro Milone en de Pro Murena. Bovendien lezen we een Latijnse brief die door Albrecht Rodenbach ooit naar paus Pius IX werd gestuurd in het kader van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd.

 

             In het tweede trimester maken we kennis met de

historische visie van Tacitus. We confronteren die met de visie van Livius. Agricola, Germania, Historiae en Annales versus Ab urbe condita dus. Na lectuur van fragmenten uit de Germania houden we even halt bij een aantal juridische teksten omtrent het huwelijk in Rome.

 

 

Het derde trimester wordt volledig besteed aan filosofische teksten. Cicero en Seneca krijgen de meeste spreektijd, maar ook Lucretius en Augustinus worden niet vergeten.

     Heel apart is ook de tekst van Francis Bacon (uiteraard in het Latijn) over de god Dionysus, die mythologie en ethiek/filosofie met elkaar weet te verbinden.

 

 

In het tweede trimester krijg je als opdracht om een semesterwerk te maken over een antiek thema.