HET 5de JAAR

 

Wat je in dit jaar mag verwachten:

 

 

 

 

Je leert hoe een dactylische hexameter moet gescandeerd worden.

 

Uit de Aeneis van Vergilius lezen we fragmenten uit het eerste, tweede, vierde en zesde boek.

We nemen – als jullie dat wensen - deel aan de Vergiliuswedstrijd. Dit is een klassikale wedstrijd waarvoor een twintigtal verzen moeten vertaald worden.

Uit de Georgica van Vergilius lezen we een aantal fragmenten, waaronder het verhaal van Orpheus en Eurydice.

Uit de Bucolica van Vergilius lezen we twee eclogen.

 

Uit de gedichten van Horatius lezen we gedichten omtrent liefde en vriendschap, genieten, leven en dood én de bekende ‘ode aan Cleopatra’.

 

Als zelfstandig groepswerk krijg je een opdracht omtrent de tragedie Medea van Seneca.

Je leest de ‘Medea’ van Euripides in vertaling, zoekt mythologische gegevens op in verband met Medea, Jason, de Argonauten…, je zoekt voorbeelden van bewerking in latere tijden (in de vorm van schilderijen, beeldhouwwerken, film, muziek, toneel…) en je leest een aantal authentieke fragmenten uit de ‘Medea’ van Seneca. We hebben het uiteraard ook over ‘de tragedie’.

 

 

 

 

 

 

De Lesbiacyclus (een greep gedichten voor Lesbia geschreven) van Catullus, aangevuld met een aantal andere gedichten, staan op het menu van het derde trimester. Deze cyclus moet je (grotendeels) persoonlijk verwerken via een CD-rom en bijhorende opdrachten.

 

Tussendoortjes mag je ook verwachten:

            - een aantal gedichten van de vrouwelijke dichteres Sulpicia

            - een aantal neolatijnse teksten (de Kerstman, een sprookje van Fabiola, een paar

gedichtjes van Harry Schnur (Arrius Nurus), kusgedichtjes van Janus Secundus … en misschien wel een in het Latijn vertaalde popsong…)