Posts by Luc Devloo-Casier

Hoe kom ik aan mijn boeken?

Hoe kom ik aan mijn boeken?

BESTELLEN BOEKEN vanaf 21 juni en best voor 15 juli 2021 via www.studieshop.be . Info op www.studieshop.be/c/hoe-moet-ik-bestellen of via 09...

Openingsuren zomervakantie

Openingsuren zomervakantie

De school is elke weekdag open van 9:30 tot 12:30 uur en van 14 tot 17 uur. Op zaterdag 3...

Olympiades op kruissnelheid

Olympiades op kruissnelheid

Ook dit jaar nemen heel wat leerlingen deel aan de verschillende olympiades. Voor heel wat zijn de eerste rondes achter...

SIJO zet extra in op het ontwikkelen van een betere studiemethode

SIJO zet extra in op het ontwikkelen van een betere studiemethode

Uit de coachgesprekken met leerlingen bleek het nu nodig om de aandacht te verschuiven naar het meer rendabel maken van...

Nieuw: coachgesprekken met leerlingen

Nieuw: coachgesprekken met leerlingen

Afstandsonderwijs zorgt ook voor vernieuwingen. Op de laatste dag van het trimester kunnen zowel leerlingen als leerkrachten een gesprek met...