Olympiades op kruissnelheid

Olympiades op kruissnelheid

Ook dit jaar nemen heel wat leerlingen deel aan de verschillende olympiades. Voor heel wat zijn de eerste rondes achter...

SIJO zet extra in op het ontwikkelen van een betere studiemethode

SIJO zet extra in op het ontwikkelen van een betere studiemethode

Uit de coachgesprekken met leerlingen bleek het nu nodig om de aandacht te verschuiven naar het meer rendabel maken van...