Verkiezingen op school (mei 2014)

Op 9 mei stroomde de studiezaal van het Sint-Jozefslyceum afgeladen vol voor de Europese, federale en regionale verkiezingen op school. De hele voorstelling was in handen van de zesdejaars. Deze oudste leerlingen focusten voluit op Europa. Hun uitermate vlotte presentatie, permanent ondersteund door een Prezi-presentatie en afgewisseld met filmmateriaal, boeide het geïnteresseerde publiek twee lesuren lang. De politieke instellingen, de invloed van de EU op het dagelijkse leven, het gezondheidsbeleid van Europa, de migratieproblematiek, de crisis in Oekraïne en de toekomst van de Europese Unie… alles kwam aan bod.

Na deze boeiende informatieronde was het tijd om – uiteraard verplicht – een elektronische stem uit te brengen. Er bleek een zeker percentage blanco stemmen uitgebracht, maar de grote overwinnaar was onomstotelijk de N-VA, gevolgd door Open VLD en CD&V. Er werden logischerwijze veel meer lijststemmen dan naamstemmen uitgebracht.

Voor de Europese verkiezingen kwamen Guy Verhofstadt, Karel De Gucht en Marianne Thyssen als populairste politici uit de bus; voor de federale waren dat Vincent Van Quickenborne, Johan Vande Lanotte en Hendrik Bogaert; voor de regionale verkiezing gingen Hilde Crevits, Geert Bougeois en oud-leerlinge Cathy Coudyser met de meeste stemmen lopen. Een voorbode van de resultaten van 25 mei?

Comments are closed.

Site by Verdographics