1984 | De getemde feeks

We hadden naam gemaakt en de mensen keken al uit naar een voorstelling van het Sint-Jozefslyceum. Het decor was erg sober maar de speelstijl exuberant. De leerlingen brachten de verzen van de bard alsof ze dagelijks zo spraken, de tuinstoelen vlogen door de lucht; Sabine was een té potige feeks en Steve kon haar uiteindelijk toch niet temmen (het feminisme nietwaar). Voor het eerst was er een video-opname en voor het eerst ook moest ik invallen… Peter De Groote was door een griep geveld en voor de leerlingen was het wennen: Joke moest me in het gezicht slaan, Peter moest me grof beledigen en Cathérine moest me verliefd aankijken. Wie had de moeilijkste klus, denk je…?

Comments are closed.

Site by Verdographics